ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Από 1-1-2020 η ΑΑΔΕ σχεδιάζει υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση για όλες τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η εφαρμογή του μέτρου της «ηλεκτρονικής τιμολόγησης» σημαίνει ότι τα τιμολόγια, τα οποία αποτυπώνουν τα στοιχεία των συναλλαγών μεταξύ των επιχειρήσεων, θα εκδίδονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας από τους εκδότες στους λήπτες ενώ ταυτόχρονα θα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά και στα συστήματα TAXIS και TAXISnet της ΑΑΔΕ. Οι λήπτες από την πλευρά τους θα επιβεβαιώνουν αυτόματα τα δεδομένα των τιμολογίων που θα αποστέλλονται και ταυτόχρονα θα διαβιβάζουν κι αυτοί τα δεδομένα στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ. Με τον τρόπο αυτό οι συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων (χονδρικές πωλήσεις, παροχές υπηρεσιών κ.λπ.) θα παρακολουθούνται, θα διασταυρώνονται και θα επαληθεύονται αυτόματα τη στιγμή της πραγματοποίησης τους σε πραγματικό χρόνο.

Με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα καταργηθεί η σημερινή διαδικασία εκτύπωσης και διακίνησης των τιμολογίων σε χάρτινη μορφή για όλες τις συναλλαγές μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Πηγή: Η Ναυτεμπορική