Μελέτες για Προγράμματα Επιδοτήσεων

Η εταιρεία μας παρέχει λύση σε κάθε είδους πρόγραμμα επιδοτήσεων (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός νόμος, προγράμματα του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ανάπτυξης, επιδοτήσεις ΟΑΕΔ για προσωπικό και για νέους ελεύθερους επαγγελματίες). Όλες οι εργασίες, από την αρχική ενημέρωση για την επιλογή του προγράμματος μέχρι και το αίσιο τέλος όπου το επιδοτούμενο ποσό πιστώνεται στο λογαριασμό του πελάτη μας, γίνονται από εμάς στα καλύτερα δυνατά χρονικά περιθώρια. Στη συνέχεια, αναλαμβάνουμε τη λογιστική παρακολούθηση των επιδοτούμενων προγραμμάτων όλων των φορέων επιδότησης εφόσον ενταχθούν σε αυτούς οι επιχειρήσεις.