Λογιστικές και Φορολογικές Υπηρεσίες σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Λογιστικές Υπηρεσίες

 • Τήρηση διπλογραφικών και απλογραφικών βιβλίων
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων
 • Υπηρεσίες Μισθοδοσίας
 • Εργατικά/Ασφαλιστικά
 • Οργάνωση και εποπτεία εσωτερικού λογιστηρίου (εφόσον υπάρχει)

 

Φορολογικές Υπηρεσίες

 • Σύσταση εταιριών
 • Φορολογικές Δηλώσεις
 • Φορολόγηση Ακίνητης Περιουσίας
 • Φοροτεχνική Υποστήριξη Εταιρειών
 • Υπηρεσίες επιστροφής ΦΠΑ
 • Ρύθμιση Φορολογικών Εκκρεμοτήτων