Ίδρυση Ιδιωτικών Σχολείων-Θέματα Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Αναλαμβάνουμε τις αιτήσεις και τα αναγκαία έγγραφα σε συνεργασία με τους μηχανικούς και τις αρμόδιες υπηρεσίες των υπουργείων για την αδειοδότηση των ιδιωτικών σχολείων, την τροποποίηση των αδειών λειτουργίας τους και την επικαιροποίηση των αδειών τους.

Η πολύχρονη πείρα του γραφείου μας στα θέματα της ιδιωτικής εκπαίδευσης εγγυάται τη σωστή πληροφόρηση σας για κάθε θέμα που αφορά την εκπαίδευση.